– hengitä hyvää

-- (otayhteytta.png)  OTA YHTEYTTÄ

Puhelin 09 477 8940 tai
terveysilma (at) terveysilma.fi

Miksi ilmanvaihto ei toimi?

                                                  -- (Pullotalo.jpg)

Yleisin ilmanvaihtoon liittyvä ongelma ovat huonot tai kokonaan puuttuvat korvausilmaventtiilit. Huono venttiili päästää sisään ulkoilman likaa ja aiheuttaa erityisesti kylmällä ilmalla veto-ongelmia. Vilkkaalla paikalla liikenteen meteli saattaa kantautua sisään ilmanvaihtoventtiilien kautta. Voikin tuntua paremmalta pitää venttiilit suljettuna, jolloin ilmanvaihtoa ei ole.

1970-luvun alun energiakriisin jälkeen tehtiin suuria rakennusteknisiä virheitä. Uudet talot rakennettiin entistä tiiviimmiksi, mutta samalla jätettiin energiakustannusten säästämiseksi korvausilmaventtiilit asentamatta. Sittemmin näistä taloista on alettu käyttää nimitystä "pullotalo", koska niissä ei sisäilma juurikaan vaihdu.

Oli myös tyypillistä, että vanhoissa taloissa asuvia kehotettiin tiivistämään kaikki raot ja sulkemaan olemassaolevat korvausilmaventtiilit energian säästämiseksi. Puhdas ilma - myös sisäilma - on kuitenkin välttämätöntä ihmiselle. Kävikin niin, että vaikka energiakustannuksissa säästettiin, huonon sisäilman aiheuttamat kulut ihmisille (kuten sairastumiset, työpoissaolot ja työtehon lasku) sekä rakennusten korjauskustannukset (kuten maali- ja tapettivauriot ja kylpyhuoneiden kosteusvauriot) kasvoivat huomattavasti.

Vasta 1990-luvulla viranomaiset myönsivät ilmanvaihdon toimivuuden 1970 - 80 -luvun taloissa olevan erittäin huono juuri korvausilmaventtiilien puuttumisen vuoksi. Tämä on vahvistettu myös useissa tutkimuksissa. Esimerkiksi professori Olli Seppänen on tutkimuksissaan todennut, että yhä edelleen kansallisella tasolla rahaa kuluu vuodessa enemmän huonon sisäilman aiheuttamien ongelmien korjaamiseen, kuin lämmityskulujen kattamiseen koko maassa.

Asunnon saneeraus

Asuintiloja saneerattaessa usein unohdetaan ilmastoinnin merkitys. Kun saneeraus on suoritettu, ihmetellään sisäilman tunkkaisuutta. Huomataan, että tiloista on tullut tiiviimpiä kuin ne olivat ennen. Siksi olisikin jo saneerausta suunniteltaessa otettava yhdeksi tarkastelukohteeksi toimiva ilmanvaihto.

Ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistäminen

Ikkunoiden ja ulko-ovien tiivisteiden tarkistaminen kannattaa suorittaa vuosittain. Tiiviit ikkunat ja ovet säästävät energiaa, mutta myös parantavat viihtyvyyttä sisätiloissa, kun vedon tunne vähenee. Tiivistäminen auttaa korvausilmaa tulemaan hallitusti venttiilien kautta. Asunnossa, jossa ilmanvaihto ei toimi rakenteiden tiivistäminen kuitenkin saattaa lisätä sisäilmaongelmia.

Kun korvausilma on aiemmin tullut vuotona rakenteiden kautta, se tiivistämisen jälkeen alkaakin kulkeutua sisätiloihin muualta: esimerkiksi kylpyhuoneen lattiakaivosta. Sisäilma alkaa tuntua tunkkaiselta tai asunnossa saattaa tuntua viemärinhajua. Tähän auttaa korvausilmaventtiileiden asentaminen.

Muista siivotessa ilmanpuhdistin

Siivoamisen yhteydessä sisätiloissa pinnoilla ollut pöly leviää ilmaan. Pölyinen ilma häiritsee jokaista, mutta on ongelma erityisesti pölyallergiasta kärsiville. Siivotessa pölyt kannattaakin pyyhkiä vasta hetki imuroinnin jälkeen, jotta pöly ehtii laskeutua ennen pintojen pyyhkimistä.

Myös sisäilmapuhdistin kannattaa pitää päällä voimakkaalla teholla. Ammattimaiset kotisiivoojat tuovat tarvittaessa mukanaan ilmanpuhdistimen, jonka ansiosta sisäilma siivoamisen jälkeen tuntuu entistä raikkaammalta. Hyvä ilmanpuhdistin poistaa paitsi leijuvan pölyn, myös siivoamisen yhteydessä käytettävien kemikaalien hajua.