Epäiletkö radonia asunnossasi?

Ilmanvaihdon on todettu pudottavan olennaisesti radonarvoja. Ulko- ja sisälämpötila vaikuttaa radonpitoisuuksiin ja koska radonia joko on tai ei ole (se ei varastoidu mihinkään) usein jo toimiva ilmanvaihto pienentää radonlukemia.

Hyvä esimerkki on asiakaskohteemme, jossa kerrostalon alakerrasta mitattiin vaaralliset 780 becquerellin radonpitoisuudet. Kohteeseen asennettiin korvausilmaventtiilit ja arvot mitattiin uudelleen viikko asennuksen jälkeen. Radonia oli ilmassa enää noin 70 becquerellia kuutiometrillä.

Radonkorjauksissa ensimmäinen toimenpide onkin varmistaa ilmanvaihdon toimivuus. Usein korkea radonpitoisuus löytyy asunnosta, jossa ilmanvaihto ei toimi korvausilmaventtiilien puuttumisen takia.

On paikkoja, joihin on välttämätöntä asentaa toimivan ilmanvaihdon lisäksi radonpumput tai radonimuri pitoisuuksien pienentämiseksi. Jälkiasennettuna pumppujen hinnat ovat tuhansia euroja, kun korvausilmaventtiilien hinta puolestaan liikkuu muutamassa satasessa. Ensiapuna venttiilien asentaminen siis kannattaa, varsinkin kun se saattaa toimia myös lopullisena ratkaisuna.

Mikäli epäilet asuntosi radon arvojen olevan koholla, saat lainaksi Terveysilmasta veloituksetta radonmittarin alustavaan arviointiin. Virallisen radonmittauksen voi tilata esimerkiksi STUKin radonmittauspalvelusta.

Mitä radon on?

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu, jota tunkeutuu rakennusten sisäilmaan maaperästä. Keskimäärin suomalaisissa asunnoissa radonpitoisuus on noin 120 becquerelia kuutiometrillä.

Enimmäisarvo uusissa rakennuksissa sallitulle radonpitoisuudelle on 200 bq/m3. Suomessa huoneilman radonpitoisuudet ovat maailman suurimpia. Suurimmat radonpitoisuudet mitataan paikoissa, joissa maaperä tai täytemaa ovat karkeaa ja ilmaa läpäisevää maata, kuten harjuilla ja muilla soramailla.

Radon tunkeutuu sisätiloihin talon alapohjan rakojen kautta. Koska radonia virtaa sisälle ilman mukana, korkeimmat radonpitoisuudet mitataan talviaikaan, kun suuret lämpötilaerot aiheuttavat ilmavirtausta sisälle päin.

Radonturvallisuden kannalta paras vaihtoehto on ryömintätilainen perustus. Ryömintätilan tuuletus ja alapohjan liitosten ja läpivientien huolellinen tiivistäminen estävät radonin pääsyn sisätiloihin.

Myös kerrostaloissa esiintyy radonia. Radioaktiivisen radonin hajoamistuotteet kulkeutuvat hengityksen mukana ilmasta keuhkoihin. Mitä kauemmin radonpitoisuudelle altistuu ja mitä suurempia radonarvot ovat, sitä suurempi on myös sairastumisen riski. Koska radonia ei voi havaita aistinvaraisesti, ainoa keino varmistua rakennuksen puhtaudesta on mitata sen radonpitoisuudet. (lähde: www.stuk.fi)