Velco-venttiilien ominaisuudet ja tekniset tiedot

Suositukset käyttökohteista:

Velco VT-80

Käytetään yleensä halkaisijaltaan 80mm kokoisen vanhan venttiilin uusimisen yhteydessä.

Velco VT-100

Yleisimmin käytetty malli. Sopii parhaiten asuinhuoneiden oleskelutiloihin. Makuuhuoneisiin riittää yksi venttiili, kun taas isompiin tiloihin kuten yhdistettyyn olo -ja ruokailuhuoneeseen tarvitaan kaksi venttiiliä.

Velco VT-125

Isoimmasta koosta johtuen myös ulkoilmavirrat ovat suuremmat kuin edellä. Tällöin esimerkiksi makuuhuoneissa ulkoilma sisääntulo vedottomasti voi olla haasteellista. Tätä venttiilikokoa tuleekin käyttää asuintiloissa vain harkitusti.

Velco VT-160

Sopii käytettäväksi ainoastaan suurissa tiloissa, kuten halleissa, kellareissa ja julkisissa tiloissa. Tätä venttiilikokoa käytetään asuintiloissa vain poikkeustapauksissa.

Ulkoilmavirtojen mitoituksesta

Ulkoilmavirtojen suunniteltaessa on otettava huomioon Ympäristöministeriön asetus 1009/2017 uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Sen mukaan oleskelutilojen ulkoilmavirraksi on mitoitettava:

  • Vähintään 6 dm3/s henkilöä kohti suunniteltuna käyttöaikana.
  • Koko rakennuksen ulkoilmavirraksi on mitoitettava kuitenkin (0,35 dm3/s)/m2 lattian pinta-alaa kohden suunniteltuna käyttöaikana. (Vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,5 1/2h 2,5m huonekorkeudella.)
  • Koko asuinhuoneiston ulkoilmavirraksi on mitoitettava  vähintään 18 dm3/s.

Tutkittuja tuloksia

Velco- ja VLK-venttiilien virtausteknisten suoritusarvojen määrittämiseksi tilattiin tarvittavat mittaukset VTT Expert Service Oy:ltä, joka tutkimuksen yhteydessä vaihtoi omistajaa ja nimeä. Tämän vuoksi tutkimuksen raportin laatijana on Eurofins Expert Service Oy.

Taulukossa on esitetty mittaustulokset ilmavirroille eri sisä- ja ulkoilman välisille paine-eroille.

Ilmanvirrat suodattimella (L/s)

Venttiili

5 Pa 10 Pa 20 Pa
VT-80 2,5 3,8 6,0
VT-100  3,7 5,6 8,4
VT-125  5,3 8,6 14,1
VT-160 7,9 12,6 20,3

Ilmanvirrat ilman suodatinta (L/s)

Venttiili

5 Pa 10 Pa 20 Pa
VT-80 7,0 10,0 14,2
VT-100  8,9 12,7 18,1
VT-125  14,4 20,3 28,6
VT-160 17,9 25,3 35,7

Suodattimen vaikutus (%)

Venttiili

5 Pa 10 Pa 20 Pa
VT-80 -65 -62 -58
VT-100  -59 -56 -54
VT-125  -63 -57 -51
VT-160 -56 -50 -43

Ilmavirtojen suunnittelussa käytetään yleensä 10 Pa paine-erotilannetta. Taulukossa voidaan todeta, että Velco VT-100 toteuttaa makuuhuoneessa kahden henkilön ulkoilmatarpeen.

Lataa lisätietoja

Tekniset tiedot ja asennusohjeet

Velco-venttiilin tekniset tiedot

Lisätarvikkeiden tekniset tiedot

Suunnittelijalle

Venttiilin säätöohje ja suodattimen vaihto-ohje

Velco-venttiilien asennusohjeet

Vanhan venttiilin tilalle: Velco VSR-100

Filtrete VS-100 suodattimen vaihto-ohje